Mobilne kućice s terasom


Od 2016 god. pripremili smo novi proizvod za naše i inozemno tržište, a radi se o mobilnim kućicama sa terasama verziranim prema želji investitora.